E-Mail küldése
Kép

Cégismertető

A GATE Tanácsadó, Innovációs, Oktató és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2009-ben jött létre, legfőbb célja a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (a korábbi Szent István Egyetem jogutódja) Műszaki Intézete oktatási és kutatási tevékenységének támogatása, innovációs teljesítményének növelése.

Társaságunk a MATE MI speciális munkaszervezete: hazai és nemzetközi kapcsolataival, szolgáltatásaival, speciális szakértelmével, eszközeivel kiegészíti az Intézet oktatói, kutatói tevékenységét, erősíti szerepvállalását a felsőoktatási és K+F szektorban.

Tevékenységünkkel a XXI. század kihívásai közül a műszaki haladás, a korszerű „high-tech” ipari termelési technológiák megismertetését és meghonosítását tekintjük az egyik alapvető célunknak.

Gazdasági tevékenységükkel kiemelt célunk az innovatív tevékenységek támogatása, a technológiai és globalizációs problémák megoldásának keresése, folyamatos kutatása, nyomon kísérve a tevékenység társadalmi, gazdasági, és környezetvédelmi hatásait. A különféle kutatási erőforrások koncentrálásával, gazdasági partnerek bevonásával segítjük elő az egyetemi kutatási tevékenységek bővülését, a kutatási eredmények, szellemi termékek gazdasági hasznosulását, ezen keresztül a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gazdasági stabilitását.

Törekvésünk a műszaki értelmiségképzés - ipari termelési környezetbe ágyazott – korszerű gyakorlati bázisának megteremtése, folyamatos fejlesztése és fenntartása. A hagyományos és újszerű oktatási formák fejlesztésén át folyamatos képzési és továbbképzési programok szervezésével kívánunk a műszaki értelmiség egzisztenciális feltételeinek javításában részt vállalni.

Társaságunk közhasznú tevékenységét – szorosan együttműködve a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Műszaki Intézetével – az oktatott és művelt tudományterületek tudományági (agrár-, műszaki-, természet- és társadalomtudományi) kutatás-fejlesztési, továbbá az elméleti és gyakorlati oktatási és szaktanács adási tevékenységek keretében valósítja meg.

A nemzetgazdaság által igényelt korszerűen képzett szakemberek számának növelése, a szakképzettségük és tudásuk továbbfejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos társadalmi érdekek érvényre juttatása céljából missziónknak tekintjük a képzési rendszer fejlesztését. Ezen belül fő feladatunk a műszaki képzés, illetve a gyakorlati képzés bázisának megteremtése és működtetése.

Társaságunkat 2011. május 01-től Bojszkó Balázs ügyvezető igazgató vezeti.