E-Mail küldése
Kép

BEMUTATKOZÁS


Társaságunk tevékenységével a XXI. század kihívásai közül a műszaki haladás, a korszerű „high-tech” ipari termelési technológiák megismertetését és meghonosítását tekinti az egyik alapvető célnak.

Gazdasági tevékenységükkel kiemelt célunk az innovatív tevékenységek támogatása, a technológiai és globalizációs problémák megoldásának keresése, folyamatos kutatása, nyomon kísérve a tevékenység társadalmi, gazdasági, és környezetvédelmi hatásait. A különféle kutatási erőforrások koncentrálásával, gazdasági partnerek bevonásával segítjük elő az egyetemi kutatási tevékenységek bővülését, a kutatási eredmények, szellemi termékek gazdasági hasznosulását, ezen keresztül a Szent István Egyetem gazdasági stabilitását.

Törekvésünk a műszaki értelmiségképzés - ipari termelési környezetbe ágyazott – korszerű gyakorlati bázisának megteremtése, folyamatos fejlesztése és fenntartása. A hagyományos és újszerű oktatási formák fejlesztésén át folyamatos képzési és továbbképzési programok szervezésével kívánunk a műszaki értelmiség egzisztenciális feltételeinek javításában részt vállalni.

Társaságunk közhasznú tevékenységét – szorosan együttműködve a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karával – a karokon oktatott és művelt tudományterületek tudományági (agrár-, műszaki-, természet- és társadalomtudományi) kutatás-fejlesztési, továbbá az elméleti és gyakorlati oktatási és szaktanács adási tevékenységek keretében valósítja meg.

A nemzetgazdaság által igényelt korszerűen képzett szakemberek számának növelése, a szakképzettségük és tudásuk továbbfejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos társadalmi érdekek érvényre juttatása céljából missziónknak tekintjük a képzési rendszer fejlesztését. Ezen belül fő feladatunk a műszaki képzés, illetve a gyakorlati képzés bázisának megteremtése és működtetése.

Társaságunk célja biztosítani a gépészmérnök képzés gyakorlati képzési bázisát, a kutatási és fejlesztési kereteket a kar hallgatói, oktatói, kutatói számára. Ennek keretében lehetővé tesszük, hogy az elméleti szakemberek folyamatosan bővítsék gyakorlati tapasztalataikat, azokat beépítsék és felhasználják tudományos és oktatási tevékenységük során. Lehetővé tesszük, hogy a gyakorlati termelőmunkából képződő szakismereteket felhasználják az oktatás, kutatás területén.