E-Mail küldése
Széchényi Terv

PROJEKTZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

Piacorientált kutatás-fejlesztés valósul meg Shop-Assistant Kft. és aGATE Nonprofit Kft. együttműködésével, hazai költségvetésitámogatásból „GREEN TRACK rendszer®” környezetvédelmi gyűjtőtálcapiacorientált továbbfejlesztése a teljes körű vasúti és közútialkalmazhatóság érdekében” címmel.

A Kutatás és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával a Shop-Assistant Kft.és a GATE Nonprofit Kft. együttműködésével, hazai költségvetési támogatásból„GREEN TRACK környezetvédelmi gyűjtőtálca rendszer piacorientálttovábbfejlesztése a teljeskörű vasúti és közúti alkalmazhatóság érdekében” címűprojekt megvalósítása befejeződött.

A Shop-Assistant Kft. és a GATE Nonprofit Kft. konzorciuma 2013-ban„Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása" PIAC_13 tárgyúpályázati kiírásra benyújtott pályamű megvalósítására 79,31%-os mértékű, többmint 411millió forint, vissza nem térítendő támogatást kapott (azonosító:PIAC_13-1-2013-0078). A projekt célkitűzéseinek megvalósítása 519.400.000.-Ft összköltségből történt. A kutatás-fejlesztési projektünket azzal a céllal hoztuklétre, hogy a meglévő GREEN TRACK rendszer továbbfejlesztésre kerüljön a széleskörű vasúti és közúti alkalmazhatóság érdekében.

A projekt megvalósításának kezdete: 2014. január 02.
A befejezés dátuma: 2016. június 30.

Egyes vasúti vágányszakaszokon, ahol környezetkárosító anyagok rakodásátvégzik, vagy a vasúti kocsik tisztítása során, a környező talaj és talajvízvédelme érdekében, a szennyeződések vagy a tisztításra használt anyagokösszegyűjtésére védőtálcát-rendszert kellett kiépíteni. A helyszíni betonozássalkészülőt védőtálca elkészítése munka- és időigényes, az időjárásikörülményektől függő, és nagy mennyiségű szerkezetépítő anyagfelhasználásával járt. A fenti szerkezeti alkalmazás a környezetvédelmielőírásoknak nem felelt meg. A projekt időszak alatt az új elvárásoknak ésigényeknek megfelelő GREEN TRACK SYSTEM került kifejlesztésre.

Az új környezetvédelmi gyűjtőtálca telítetlen poliészter gyanták POLIKONcsaládjából kiválasztott réteganyagból, és felületi gélréteg gyantából készültek.Az erősítés érdekében különleges szövésű üvegszövet használatára került sor.Az anyagösszetétel továbbfejlesztésének eredménye;

 • vegyszerállóság,
 • hajlítószilárdság,
 • átszúródással szembeni ellenállás
 • hőtágulás növekedése.

Szerkezeti fejlesztés eredménye, hogy az eddigi keresztbordás kialakítás illetveaz összefolyó központi elhelyezés - amely megkivánta a teljes szabályos 60,illetve 77 cm-es aljkiosztást - helyett hosszborda került kialakításra, a tálcaközepébe pedig bekerült egy ovális vastagított terület, melyen belül bárhovahelyezhető a lefolyócső. A projekt során kialakított fejlesztések eredémyekéntszabálytalan aljkiosztás nem akadálya az Green Track System gyűjtőtálcaalkalmazhatóságnak. Tekintettel arra, hogy a Green Track System polimerkompozit tálcák hosszirányban teherviselő szerkezetek, ezért a kellő merevségelérése érdekében a lemezszerkezeteket hosszirányú merevítő bordákkal láttukel, ez által a tálcák hajlítási merevsége – az eredeti állapothoz mérten –jelentősen megnőtt, adott teher hatására pedig a lehajlási értékek csökkentek.

A továbbfejlesztett GREEN TRACK SYSTEM alkalmazásának előnyei;

 • A helyszíni építési munka gyorsabban elvégezhető (néhány nap).
 • Könnyen szállítható és már két fő tudja a beépítést elvégezni.
 • Nem kell a meglévő vágányt átépíteni.
 • Bármelyik felépítményi leerősítő rendszerhez illeszkedik, a felépítményi elemek megbontása és külön rögzítő elemek felhasználása nélkül.
 • A gyártási méreteket úgy lehet változtatni, hogy bármelyik felépítményi rendszerhez telepíthető (széles nyomtávú-, normál nyomtávú felépítmény).
 • Meglévő vasbetontálcás szerkezethez csatlakoztatható.
 • Meglévő, de javításra szoruló vasbetontálcás szerkezetre ráépíthető.
 • A fizikai, kémiai, UV sugárzásnak igénybevételeknek ellenáll.
 • Sínvállhoz illeszkedve a lecsurgó anyagok nem érintkeznek a felépítmény szerkezeti elemekkel.
 • Funkcióváltáskor egyszerűen áttelepíthető, újra felhasználható, beépíthető.
 • Fenntartási és karbantartási igénye minimális.
 • Veszélyes vagy nem veszélyes anyagok esetén, ill. A, B, C, D, E tűzveszélyességi besorolású környezetben is jól alkalmazható.
 • Kivitelezési költsége a vasbetontálcás felépítményhez képest alacsony, 20-30 %-al alacsonyabb.

A teljes körű alkalmazhatóság érdekében kifejlesztésre került a közútikörnyezetvédelmi gyűjtőtárca rendszer is.

A projekt időszak alatt végzett kutatások és statikai számítások alapján terveketkészítettünk a közúti GREEN TRACK SYSTEM előállítására. A kifejlesztett termékkelegy olyan alternatívát kínálunk, amellyel komoly mélyépítési munka nélküljuthatnak a berendezéshez. Ezáltal a terület tevékenysége a legrövidebb ideig vanhátráltatva a telepítés miatt. A közúti járművek futómű kialakításai világszintenszabályozottak, így a világon e rendszer bárhol forgalmazható, bármilyen neműmódosítás nélkül. A mosóberendezés üzemeltetése közben keletkező csurgalékvizet olyan polimer-kompozit tálcák gyűjtik össze, melyek anyaguknál fogvalehetővé teszik a személyzet súlyának viselését biztosítva a balesetmentesközlekedést, a kialakított oldalfalak által.